Serveis

Sabies que...

Sabies que...

Per tal d'evitar possibles fuites de substàncies regulades, com són els gasos d'efecte hivernacle, s'han d'efectuar revisions obligatòries en un període de temps determinat.
A Instal-Fred ens preocupem pel medi ambient, i és per això que recomanem tenir un bon manteniment dels equips de fred industrial així com de la maquinària d'hostaleria. A continuació us detallem amb quina periodicitat de temps s'han de realitzar aquestes revisions:

- Just després de la reparació d'una fuita, s'ha de realitzar una revisió en el termini màxim d'un mes a partir d'aquesta reparació, per tal de verificar que la intervenció ha estat del tot eficaç.

- Als equips que contenen més de 3?kg de substàncies regulades, se'ls hi ha de realitzar una revisió cada 12 mesos.

- Als equips que contenen més de 30?kg de substàncies regulades, se'ls hi ha de realitzar una revisió cada 6 mesos.

- A les instal·lacions que contenen més de 300?kg de substàncies regulades, se'ls hi ha de realitzar una revisió cada 3 mesos.